Medeltida dräkt

7 april Medeltida dräkt 300x399Föreläsning med Eva Andersson - historiker från Göteborgs universitet.

Hur gick man klädd vid tiden för Nyköpings gästabud 1317? Hur skiljde det sig mellan adel, borgare och bönder? Vad symboliserade kläderna? I föredraget diskuteras källor till klädedräkten, utseende, tillverkning och dess sociala betydelse i det tidiga 1300- talets Sverige och Europa.

Fredag 7 april kl. 18.30 Kulturhuset Slottsvakten - Vallgatan 12, Nyköping

Föreläsningen arrangeras av Medeltidsföreningen Nytuna och Textilhistoriska gruppen som en del i Gästabudsåret 2017. Medeltidsföreningen Nytuna är en ideell förening med sitt ursprung och aktiviteter i Nyköping. Under jubileumsåret 2017 bjuder vi in till flera olika aktiviteter för att levandegöra och återskapa dräkter, hantverk, musik och mat från tiden kring 1317 med förankring i historiskt och arkeologiskt källmaterial. www.nytuna.se Textilhistoriska gruppen i Nyköping arbetar för att dokumentera, levandegöra och föra vidare Nyköpings textilhistoriska arv, men också föra vidare kunskap om textilt kunnande, t.ex. tekniker, bra miljöval och nya spännande textilier.