Medlemsmöte i Kulturhuset Slottsvakten

 

Medlemsmöte

Textilhistoriska gruppen i Nyköping inbjöd tisdagen den 11 oktober medlemmarna i föreningen samt gärna vänner och bekanta till ett medlemsmöte i Kulturhuset Slottsvakten. Medlemmarna fick därvid en extra chans att se utställningen med gamla bonader och broderier som visats i Textilrummet under sommaren och hösten 2016, samt naturligtvis även övriga utställningar. Förutom kaffe och gott kaffebröd diskuterade vi föreningens framtida verksamhet och möjligheter att knyta nya medlemmar till föreningen. Som i alla ideella föreningar är det svårt att få till en föryngring och styrelsens syfte var nu att få tips om aktiviteter som kan ge föreningen fler nya medlemmar.

Textilhistoriska gruppen i Slottsvakten 600x450

 

En av föreningens primära uppgifter är att dokumentera det som har hänt och det som händer inom textil verksamhet. Det har vi gjort genom att ge ut ett tämligen stort antal böcker och arbetat aktivt med arkivering på bästa sätt. Det kan säkert locka en och annan historiskt intresserad person. Men vi enades om att det som fungerar bäst torde vara olika utställningar där vi kan nå många människor. Gärna med föremål som berör människor! Ett sådant exempel är just utställningen Gamla broderier.

Att samarbeta med andra föreningar och verksamheter och visa material, metoder, historia, mode eller framtida textil är absolut en framgångsmodell enligt samtligas uppfattning. Styrelsen fick i uppdrag att fundera vidare på dessa uppslag och vi alla kände oss upplivade av engagemanget.