Sommarutställning på Slottsvakten

20160628 160603 1000x562 

Under juli och augusti har Textilhistoriska gruppen anordnat en sommarutställning som visar upp svenskt broderi från tiden kring förra sekelskiftet. Här förevisas exempel på engelskt broderi, näversöm och mycket annat. En hel del bonader kan besökarna exempelvis beskåda.

Under perioden är Kulturhuset Slottsvakten (gamla konsthallen) öppet alla dagar utom måndagar melan kl 12,00 och 16,00. Entré 40 kr, vilket också inkluderar övriga utställningar i lokalerna.

Kort historik
Redan 4.000 f. Kr. var broderiet högt utvecklat i Orienten. I Norden har man påträffat broderade bårder och kantavslutningar på plagg i bronsåldersgravar. Från Kina finns mycket gamla fynd av broderade dräkter, andra kända fynd är applikationsbroderier.

Italien var ledande inom broderikonsten under 1100-talet, med bysantinskt, arabiskt och normandiskt inflytande. Därefter uppstod många broderiskolor i Europa, främst för kyrkliga ändamål. En guldålder för broderikonsten var senmedeltiden med silkes- och guldtråd, pärlor och ädelstenar. Efter 1500-talet minskade populariteten, exempelvis ersattes broderade tapeter med vävda, men
i Italien levde broderiet kvar och man började trycka mönsterböcker för att sprida mönstren.

I mitten av 1800-talet ansågs det att industrialismen kvävde hantverkstraditionen och en reaktion kom emot undermåliga konstslöjdsprodukter. I England blev William Morris inspiratör och
i Sverige bildades Handarbetets vänner 1874. Man vurmade för det nationalromantiska och drakslingan var ofta förekommande. Vid sekelskiftet och minst 30 år framåt utvecklades jugendstilen med stiliserade blommotiv och geometriska inslag till helt nya broderier.
Tidningen Mönsterkompositioner kom ut första gången 1913 och sista numret kom 1951. Det var just under den tiden som broderiverksamheten i Sverige var som allra intensivast.

 

Väkomna!