Adventskaffe

Den 4 december avhölls adventskaffet, numera en vana som vi har för avsikt att göra till en tradition. Gruppens ordförande Birgit Eriksson, sammanfattade verksamheten under det gågna året. Särskilt uppehöll hon sig vid Harald Anderssons senast utkomna bok "Ta upp tråden". Den avhandlar Periodens bomullsspinneri och dess ledning och anställda under åren det beAdventskaffe hos_Textilgr_600x450gav sig. Dessutom har Harald Andersson skrivit ett kapitel i boken Sörmlandsbygden om Nyköpings textila historia.

I övrigt hade de medlemmar i Textilhistoriska gruppen som slutit upp inga som helst problem med att tala med varandra. Diskussionens vågor gick höga, troligen avhandlades både textilhistoriska frågor och andra. Samtliga verkade dock uppskatta detta välkomna avbrott i höstmörkret.

Johan Schenström