Väva samman

Väva samman 400x500Den andra boken som utgivits av Textilhistoriska gruppen i Nyköping heter Väva samman – historien om Hargs bomullsspinneri och om brukssamhället Harg. Ännu en gång är det Harald Andersson som står som författare.

Naturligtvis är det vattenfallet i Nyköpingsån vid Harg som har varit grunden för de industriella verksamhet som bedrivits där. Före bomullsspinneriet fanns där en rad olika industrier av varierande slag. Boken redovisar hur de olika verksamheterna utvecklats genom århundradena.

Harald Andersson går mera in på djupet, då han behandlar Hargs bomullsspinneri. Verksamheten beskrivs ingående och han låter de anställda som han intervjuat komma till tals, både om hur verksamheten bedrevs och om hur det var att arbeta där.

Men samhället Harg var mer än bara själva fabriken. Också detta behandlas utförligt i boken.

Väva samman är en både lättläst och informativ bok. Den är rikt illustrerad och en ymnig källa att ösa ur för den som vill veta mer om bomullsspinneriet strax utanför Nyköping och om det samhälle som växte upp kring fabriken.