"Spinna vidare" på historien om Fors Ullspinneri - bok utgiven av Textilhistoriska gruppen.

 

Foto-Forsboken

 

Spinna vidare”- på historien om Fors Ullspinneri.

Författare: Harald Andersson, Åse Moberg och Inger Svedlund.
Utgivare: Textilhistoriska Gruppen i Nyköping, 2012

Nyköping har haft en mycket omfattande industriverksamhet med mängder av olika tillverkningar sedan i slutet av 1500-talet.

En betydande del av denna har textilindustrin varit.
Harg, Perioden och Fors fabriker.
Denna industri var en gång till och med de tredje största i Sverige efter Stockholm och Norrköping.
Under 1960-talet försvann all textiltillverkning i Nyköping, först Perioden och Harg och till sist Forsfabriken.
Nu har en bok kommit om Forsepoken.
Planen från Textilhistoriska Gruppen i Nyköping är också att ge ut böcker om Harg och Perioden.

Historien om Fors Ullspinner är en fascinerande berättelse om ett företags tillkomst och utveckling till ett storföretag i Nyköping.
Här får läsaren ta del av hur tillverkningen av tyger och filtar går till, om arbetsförhållandena i fabriken och den fackliga kampen.
Några av de anställda berättar här också sin egen historia.
Arbetsstyrkan på Fors bestod av en rad olika yrkesgrupper.
I en matrikel från slutet av 1800-talet fram till början av 1930-talet
redovisas de olika yrkesbeteckningarna.
I Fors-boken presenteras några av arbetsuppgifterna och vad de kallades som utförde dem.
Exempelvis: kardarna som bearbetade ullen i kardmaskiner, dekateraren som avlägsnade helt eller delvis ullfiber från tygets yta efter torrberedning och skärning .
Den fullständiga listan på allt vad de kallades i fabriken finns också med, en lång lista där bl a hasplerska, ruggare, rullerska, slubbare, valkare och övferskärerska finns med.
Boken är ett viktigt kulturhistoriebidrag till en epok som sysselsatt många människor i Nyköping, inte minst kvinnor.
Den bullriga och krävande arbetsmiljön hade givetvis sitt pris, detta tas upp i boken.
Fler med mig minns säkert att man kunde se på Nyköpingsåns vattenyta vilken kulör man färgade filtarna med just den dagen!

/ Bokrecension av Torbjörn Andersson

 

Boken kostar 120:- (100:- för medlemmar i Textilhistoriska gruppen).
Finnas att köpa i NK-villan och Kullbergs Bokhandel.