Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 28 Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 29 Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 30 Textilhistoriska gruppen i Nyköping - Aktuellt
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43

Ändrad tid för årsmötet

Till medlemmarna i Textilhistoriska gruppen!

Det är med sorg i hjärtat vi tvingas inse att årsmötet som var utlyst till den 15 maj åter måste flyttas framåt i tiden. Då vi bestämde detta datum gällde att restriktionerna kunde tänkas lätta från den 3 maj. Med stora bokstäver meddelar nu Region Sörmland att restriktionerna bör beaktas strängt i regionen åtminstone till den 17 maj. Inga sociala kontakter bör tas med andra än den närmaste kretsen. Inslaget i dagens P1 från FHM och Socialstyrelsen sa exakt samma sak. Måtte detta elände snart vara ett minne blott!!
Nu vågar vi oss på att föreslå att vi ses den 3 juni, med sol och värme och de flesta fullvaccinerade.
 
 
Varma hälsningar från Birgit Eriksson
Ordförande för Textilhistoriska gruppen i Nyköping

Brev till medlemmarna

Under åren från bildandet av Textilhistoriska gruppen i Nyköping år 2006 till och med 2019 har föreningens syfte varit att belysa Nyköpings omfattande textilindustri under 500 år och dess stora påverkan på stadens arkitektur och människorna. Inte minst påverkades också miljön runt fabrikerna, både när det gällde arbetsmiljön och mängden föroreningar. Detta ledde oss i föreningen till att starta projektet Textil och miljö 2015 för att, med ökade omvärldskunskaper, påverka Nyköpings invånare och beslutsfattare till ett klokare beteende vid klädköp och återanvändning/återvinning. Mitt uppe i detta arbete slocknade möjligheten att gå vidare p.g.a. pandemin. Efter 10 mars var det inte möjligt med konkreta sociala kontakter längre, en förutsättning för föreningens fortsatta existens.

Föreningen har under årens lopp haft utåtriktad verksamhet som mött stor uppskattning genom våra utställningar, föreläsningar och andra evenemang som vi inbjudits till, samt som en av initiativtagarna till Kulturarvsmuseet Slottsvakten, som sedan blev Stadsvakten. Vi har fått ekonomiskt stöd för olika projekt från olika intressenter, inte minst från vår förenings trogna medlemmar. Stort avtryck har också våra egenproducerade böcker gjort.
Allt detta är vi i nuvarande styrelse mycket stolta över. Men under 2020 har vi dryftat frågan hur vi ska se på framtiden. Vi i styrelsen är delvis till åren komna liksom många av våra medlemmar. Och vår övertygelse är att, om verksamheten inte ska somna in helt (vilket ingen av oss önskar), måste vi tänka förändring. Vi har under hösten utrett olika vägar ut ur situationen. Ett drastiskt alternativ är nedläggning, det vill ingen av oss!
Efter flera möten med vår systerförening SSIF, Södra Sörmlands industrihistoriska förening, har vi nu kommit fram till att vår förening bör bli en del av SSIF, då vi har mycket gemensamt. Tillsammans skulle vi bli mycket starkare i Nyköping, och tillsammans kan vi lyfta fram många industrihistoriska projekt till fromma för gamla och nya Nyköpingsbor. Genom Stadsvakten, där vi även i fortsättningen avser att visa upp vår omtyckta utställning, kan vi gemensamt bedriva utåtriktad verksamhet både i museet och runt om i samhället. Vi tror också att vi kan få många nya medlemmar tack vare bredden i nya intresseområden. Vi vill gärna fortsätta engagemanget i Textil- och Miljöfrågor. Detta blir också möjligt i ett samgående med SSIF, då miljöfrågor kommer att påverka både industrier och människor.

Många problem återstår. För att genomföra ett samgående måste Textilhistoriska gruppen läggas ner i sin nuvarande form. Processen förutsätter att Textilhistoriska gruppens och SSIF´s medlemmar vid ett årsmöte godkänner det framlagda förslaget, som därefter ska fastställas vid en extra stämma/årsmöte vid ett senare tillfälle. Ett förslag till samgående med SSIF kommer vi att utforma under våren.

 

Medlemsaktiviteter under 2021

Ett medlemsmöte planeras till i mitten av mars.
Årsmöte för 2021 utlyses härmed till 15 april ( Ändrat till 15 maj) då alla medlemmar ger sitt samtycke eller ej till Styrelsens förslag..
Om dessa inte kan genomföras konkret p.g.a. covid 19 hoppas vi kunna hitta andra lösningar för att komma vidare. Vi avser att återkomma med fler detaljer, angående tidsplan, möten och ekonomin.

Sedan tidigare var några aktiviteter inplanerade. Exempelvis en vandring vid Perioden och Fors under sakkunnig ledning, samt sedvanlig Harg-vandring skulle kunna genomföras. Någon ”prova på tekniker” utomhusaktivitet är också tänkbar beroende på hur pandemin och vaccinationerna utvecklas. Fram till SSIF´s andra årsmöte i början av år 2022, då samgåendet (stadgeenligt) tidigast kan äga rum, kommer Textilhistoriska gruppen att leva vidare. Vi vädjar därför till våra medlemmar att fortsätta att stödja oss med medlemsavgifter och glada tillrop! Det stärker oss i vår tro på föreningens fortsatta existens tillsammans med SSIF.
Följ oss gärna på vår hemsida
www.textilhistoriskagruppen.se för info.

Medlemsavgift 100 kr/person, bg 5897-6622. Alt. Swish 1233600756

Om du har frågor eller synpunkter kontakta Birgit, tel 073-5932566 eller
mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nyköping den 18 januari 2021
Birgit Eriksson, ordförande i Textilhistoriska gruppen i Nyköping

Resurs - inte avfall

Textilhistoriska gruppens ordförande Birgit Eriksson besökte den 4 oktober Wargön Innovation i Vänersborg för att studera hur textilt material ska omvandlas till en resurs istället för avfall. Anläggningen är unik med inriktning på textilsortering och utveckling av nya textilier av kasserade. Studieresan är en del av Textilhistoriska gruppens förnyade Textil- och Miljöprojekt med fokus på vad som hänt sedan vår bok kom ut för tre år sedan.
Utställningen Textil och Miljö, som boken grundar sig på, deltog som en del i kommunens Restabudsdagar i Bryggeriet den 7 september 2019. Till vår glädje kunde utställningen ses av Folkhögskolans elever m.fl. under två veckor därefter.
Under året har skolelever, lärare och allmänhet fått möjlighet att besöka kulturarvsmuseet Stadsvakten och få kunskap om Nyköpings 400-åriga textila epok som en del i Textilhistoriska gruppens andra projekt: Att erbjuda skola och allmänhet kunskap och förståelse för den egna hemstadens intressanta textilhistoria.

Nyköpings textila industrihistoria

Väldigt få av Nyköpings invånare har numera kunskap om Nyköpings textila historia. I mitten på 60-talet lades all textilindustri ner men många som är uppväxta i staden har släktingar som jobbat i någon av industrierna. Sedan dess har staden växt mycket genom inflyttning så många av dagens ungdomar vet inget om det som präglat Nyköping. Dock finns ett antal byggnader kvar, gatunamn med anknytning och andra historiska fakta som invånarna ofta kommer i kontakt med.

Textilhistoriska gruppen i Nyköping är en liten ideell förening som bildats för att fånga upp vittnesmål, föremål och bilder från den mer än 200-åriga textilindustriepoken innan det var för sent. Ett av de främsta målen är att sprida kunskap om Nyköpings långa textila epok som så mycket har präglat staden.

Från 2006 tom 2017 har föreningen givit ut ett antal böcker: Sex titlar om textilindustrin i Nyköping samt en titel om textil- och miljöaspekter. I böckerna beskrivs verksamheten i textilfabrikerna i Harg, Perioden och Fors (bomulls-resp. ylleindustrier), men också arbetarnas villkor och berättelser, t.ex. kvinno- och barnarbete, invandrarnas insatser och fackföreningarnas tillkomst.

Förutom böcker har föreningen producerat ett antal utställningar (t.ex. Jeansens historia, Från slända till smart textil, Textilindustrin i Nyköping, Textil och miljö) som visats i skolor och på publika platser. Föreningen har även bedrivit uppsökande textil verksamhet i grundskolor och introduktionsklass för nyinflyttade, samt föreläst om Textil- och miljöprojektet för föreningar och elever på H och GY.

Textilhistoriska gruppen i Nyköping ingår även som en av utställarna i Stadsvakten – Nyköpings kulturarvsmuseum.

Presentation av skolprojektet

En vanlig undran från nyköpingsbor är varför de har varit så okunniga om allt intressant vi förmedlat. En gymnasieelev, som kontaktat oss för ett specialarbete, ställde direkt fråga: ”Varför visste jag ingenting om allt detta?” Det var bl.a. hennes fråga som fick Textilhistoriska gruppen att söka och få pengar från Riksantikvarieämbetet.

Syfte: Att sprida kunskap till lärare och elever i högstadium och gymnasium om den omfattande textilindustrin i Nyköping under flera århundraden och hur den har påverkat stadens befolkning fram till nutid.

Det är mycket som ska rymmas inom ämnena historia och samhällskunskap, men en av de viktigaste kunskaperna för elever som växer upp i Nyköping måste ju ändå vara hur den egna stadens historia har präglat platsen och människorna. Därför erbjuder Textilhistoriska gruppen elever (H, Gy) och lärare ett ”paket med Nyköpings textilhistoria” under 2019.

I projektet ingår:
minst 1 besök med lektionspass (powerpoint)
temporär bildutställning
koperingsunderlag med bilder+bildtexter
USB med PP-presentation (lektionen)

Skolans enda motprestation är att köpa in minst 1 ex vardera av föreningens böcker som innehåller ett unikt bild- och textmaterial. Det borde vara självklart att dessa böcker finns tillgängliga i skolan, t.ex. som underlag för elevernas specialarbeten.

Böckernas titlar:
Väva samman (om Hargs spinneri- och väverifabrik)
Ta upp tråden (om Periodens bomullsspinneri)
Spinna vidare (om Forsyllefabrik)
Spunnet och vävt (om textilmanufakturen i Nyköping före industrialismen)
Med egna ord (textilarbetarnas egna berättelser)
Historien om textilfabrikerna i Nyköping (häfte med kort sammanfattning)

Ett önskvärt resultat av projektet är att Nyköpings uppväxande ungdomar ska förstå sin stads historia samt för- och nackdelar med den tunga textilindustrin som funnits på orten och som påverkat nästan alla som bott här. Genom att nå ut till den uppväxande generationen kommer projektet även att indirekt öka allmänhetens delaktighet och intresse exempelvis för att bevara lokaler, sprida berättelser och ordna utställningar etc.

Vi är övertygade om att detta projekt är intressant för (namn)skolan och vi kommer inom kort att kontakta skolan för överenskommelse om tider, plats, urval elever mm.

 

Varför bli medlem i Textilhistoriska gruppen?

 

Historien är mer än våra kungars liv och öden. Genom att följa den textila historien får vi reda på mycket om hur det dagliga livet kunde se ut för våra förfäder. Varför såg klädedräkter ut som de gjorde? Vilka material användes? Vilka tekniker fanns att tillgå?

Textilhistorien är mångkulturell. Ursprungliga tekniker är ofta likartade, sedan har de förfinats och utvecklats med en hög grad av diversifiering.

Textilhistorien är ofta kvinnornas historia. Vilka arbetsförhållanden verkade de under?

Textilhistorien är ofta i teknikutvecklingens framkant. En av de allra första programerbara maskinerna var Jaquardvävstolen från år 1805. Den styrdes med hjälp av binär digitalteknik.

-Textilhistorien lär oss att förstå  och bekämpa miljöproblem. Äldre nyköpingsbor kan berätta om hur ån kunde skifta färg från den ena dagen till den andra.

Textilhistorien är också en bärare av estetik och hantverksskicklighet. Den kan även konkretisera bilden av historiska personer då man kan studera deras efterlämnade klädedräkter.

Framför allt är textilhistorien väldigt intressant och tillsammans har vi väldigt roligt då vi tränger djupare in i den.

Medlemsavgiften är  100 kr för enskild medlem eller 200 kr för familj. Beloppet sätts in på Bg 5897-6622. Glöm inte att ange namn och mailadress.

Välkommen du också!

 

Aktuellt

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/modules/mod_dn/helper.php on line 1027 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/modules/mod_dn/helper.php on line 1301 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/modules/mod_dn/helper.php on line 1654 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/modules/mod_dn/helper.php on line 1457 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/modules/mod_dn/helper.php on line 1461 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/modules/mod_dn/helper.php on line 1548 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/modules/mod_dn/helper.php on line 1551 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/modules/mod_dn/helper.php on line 1674 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/modules/mod_dn/helper.php on line 150 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/modules/mod_dn/helper.php on line 150 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/modules/mod_dn/helper.php on line 150 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/modules/mod_dn/helper.php on line 150 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/modules/mod_dn/helper.php on line 150 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/45/150345/textilhistoriskagruppen.se/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43
Ändrad tid för årsmötet
Läs mer...Brev till medlemmarna
Läs mer...Resurs - inte avfall
Läs mer...Nyköpings textila industrihistoria
Läs mer...Varför bli medlem i Textilhistoriska gruppen?
Läs mer...