Resurs - inte avfall

Textilhistoriska gruppens ordförande Birgit Eriksson besökte den 4 oktober Wargön Innovation i Vänersborg för att studera hur textilt material ska omvandlas till en resurs istället för avfall. Anläggningen är unik med inriktning på textilsortering och utveckling av nya textilier av kasserade. Studieresan är en del av Textilhistoriska gruppens förnyade Textil- och Miljöprojekt med fokus på vad som hänt sedan vår bok kom ut för tre år sedan.
Utställningen Textil och Miljö, som boken grundar sig på, deltog som en del i kommunens Restabudsdagar i Bryggeriet den 7 september 2019. Till vår glädje kunde utställningen ses av Folkhögskolans elever m.fl. under två veckor därefter.
Under året har skolelever, lärare och allmänhet fått möjlighet att besöka kulturarvsmuseet Stadsvakten och få kunskap om Nyköpings 400-åriga textila epok som en del i Textilhistoriska gruppens andra projekt: Att erbjuda skola och allmänhet kunskap och förståelse för den egna hemstadens intressanta textilhistoria.

Nyköpings textila industrihistoria

Väldigt få av Nyköpings invånare har numera kunskap om Nyköpings textila historia. I mitten på 60-talet lades all textilindustri ner men många som är uppväxta i staden har släktingar som jobbat i någon av industrierna. Sedan dess har staden växt mycket genom inflyttning så många av dagens ungdomar vet inget om det som präglat Nyköping. Dock finns ett antal byggnader kvar, gatunamn med anknytning och andra historiska fakta som invånarna ofta kommer i kontakt med.

Textilhistoriska gruppen i Nyköping är en liten ideell förening som bildats för att fånga upp vittnesmål, föremål och bilder från den mer än 200-åriga textilindustriepoken innan det var för sent. Ett av de främsta målen är att sprida kunskap om Nyköpings långa textila epok som så mycket har präglat staden.

Från 2006 tom 2017 har föreningen givit ut ett antal böcker: Sex titlar om textilindustrin i Nyköping samt en titel om textil- och miljöaspekter. I böckerna beskrivs verksamheten i textilfabrikerna i Harg, Perioden och Fors (bomulls-resp. ylleindustrier), men också arbetarnas villkor och berättelser, t.ex. kvinno- och barnarbete, invandrarnas insatser och fackföreningarnas tillkomst.

Förutom böcker har föreningen producerat ett antal utställningar (t.ex. Jeansens historia, Från slända till smart textil, Textilindustrin i Nyköping, Textil och miljö) som visats i skolor och på publika platser. Föreningen har även bedrivit uppsökande textil verksamhet i grundskolor och introduktionsklass för nyinflyttade, samt föreläst om Textil- och miljöprojektet för föreningar och elever på H och GY.

Textilhistoriska gruppen i Nyköping ingår även som en av utställarna i Stadsvakten – Nyköpings kulturarvsmuseum.

Presentation av skolprojektet

En vanlig undran från nyköpingsbor är varför de har varit så okunniga om allt intressant vi förmedlat. En gymnasieelev, som kontaktat oss för ett specialarbete, ställde direkt fråga: ”Varför visste jag ingenting om allt detta?” Det var bl.a. hennes fråga som fick Textilhistoriska gruppen att söka och få pengar från Riksantikvarieämbetet.

Syfte: Att sprida kunskap till lärare och elever i högstadium och gymnasium om den omfattande textilindustrin i Nyköping under flera århundraden och hur den har påverkat stadens befolkning fram till nutid.

Det är mycket som ska rymmas inom ämnena historia och samhällskunskap, men en av de viktigaste kunskaperna för elever som växer upp i Nyköping måste ju ändå vara hur den egna stadens historia har präglat platsen och människorna. Därför erbjuder Textilhistoriska gruppen elever (H, Gy) och lärare ett ”paket med Nyköpings textilhistoria” under 2019.

I projektet ingår:
minst 1 besök med lektionspass (powerpoint)
temporär bildutställning
koperingsunderlag med bilder+bildtexter
USB med PP-presentation (lektionen)

Skolans enda motprestation är att köpa in minst 1 ex vardera av föreningens böcker som innehåller ett unikt bild- och textmaterial. Det borde vara självklart att dessa böcker finns tillgängliga i skolan, t.ex. som underlag för elevernas specialarbeten.

Böckernas titlar:
Väva samman (om Hargs spinneri- och väverifabrik)
Ta upp tråden (om Periodens bomullsspinneri)
Spinna vidare (om Forsyllefabrik)
Spunnet och vävt (om textilmanufakturen i Nyköping före industrialismen)
Med egna ord (textilarbetarnas egna berättelser)
Historien om textilfabrikerna i Nyköping (häfte med kort sammanfattning)

Ett önskvärt resultat av projektet är att Nyköpings uppväxande ungdomar ska förstå sin stads historia samt för- och nackdelar med den tunga textilindustrin som funnits på orten och som påverkat nästan alla som bott här. Genom att nå ut till den uppväxande generationen kommer projektet även att indirekt öka allmänhetens delaktighet och intresse exempelvis för att bevara lokaler, sprida berättelser och ordna utställningar etc.

Vi är övertygade om att detta projekt är intressant för (namn)skolan och vi kommer inom kort att kontakta skolan för överenskommelse om tider, plats, urval elever mm.

 

Varför bli medlem i Textilhistoriska gruppen?

 

Historien är mer än våra kungars liv och öden. Genom att följa den textila historien får vi reda på mycket om hur det dagliga livet kunde se ut för våra förfäder. Varför såg klädedräkter ut som de gjorde? Vilka material användes? Vilka tekniker fanns att tillgå?

Textilhistorien är mångkulturell. Ursprungliga tekniker är ofta likartade, sedan har de förfinats och utvecklats med en hög grad av diversifiering.

Textilhistorien är ofta kvinnornas historia. Vilka arbetsförhållanden verkade de under?

Textilhistorien är ofta i teknikutvecklingens framkant. En av de allra första programerbara maskinerna var Jaquardvävstolen från år 1805. Den styrdes med hjälp av binär digitalteknik.

-Textilhistorien lär oss att förstå  och bekämpa miljöproblem. Äldre nyköpingsbor kan berätta om hur ån kunde skifta färg från den ena dagen till den andra.

Textilhistorien är också en bärare av estetik och hantverksskicklighet. Den kan även konkretisera bilden av historiska personer då man kan studera deras efterlämnade klädedräkter.

Framför allt är textilhistorien väldigt intressant och tillsammans har vi väldigt roligt då vi tränger djupare in i den.

Medlemsavgiften är  100 kr för enskild medlem eller 200 kr för familj. Beloppet sätts in på Bg 5897-6622. Glöm inte att ange namn och mailadress.

Välkommen du också!

 

Aktuellt

Resurs - inte avfall
Läs mer...Nyköpings textila industrihistoria
Läs mer...Varför bli medlem i Textilhistoriska gruppen?
Läs mer...